Αρχική σελίδα Εκπαιδευτικό προσωπικό Αναπληρωτής Διευθυντής

Αναπληρωτής Διευθυντής

Αναπληρωτής διευθυντής για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι 

ο κ. Βενετσάνος Εμμανουήλ Φυσικός ΠΕ04 κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου.Σχολικό Έτος 2012-2013

κ. Δουμένη Μαρία.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968.

Σπούδασε Πληροφορική. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc Elearning)

Έχει εργαστεί:

1. στην Ολυμπιακή (Αεροπορική Εταιρία) ως Supervisror δικτύου.

2. στην Ελληνοελβετική Πληροφορικής ως Αναλυτής - Προγραμματιστής.

3. στην Alpha Bank ως Administrator Internet και Intranet της τράπεζας και άλλων ειδικών συστημάτων.

4. ως Επιμορφωτής Ενηλίκων (Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) στο χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Σχολικά Έτη: 2009..2012

κ. Βενιζελέας Κωνσταντίνος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964.

Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει κάνει δημοσιεύσεις σε ιστορικά περιοδικά και έχει εργαστεί ως συνεργάτης στο δημοσιογραφικό χώρο για 20 περίπου χρόνια.

Έχει κάνει ομιλίες σε διάφορους φορείς και σωματεία για θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος.