ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ? ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

? Οι χώροι του σχολείου είναι ανάγκη να διατηρούνται καθαροί και να μην καταστρέφονται για να εξασφαλίζουν την ποιότητα του σχολικού χώρου. Τα εποπτικά μέσα της σχολικής περιουσίας επίσης. Σε περίπτωση που υπάρξει καταστροφή, οι υπαίτιοι θα αναλαμβάνουν την αποκατάστασή τους.

? Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο, 8.15 π.μ., καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μάθημα δεν διακόπτεται από όσους καθυστερούν. Αργοπορημένη προσέλευση στην τάξη δεν είναι δεκτή. Για αυτό θα υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

? Όσοι μαθητές και μαθήτριες έχουν μάθημα την πρώτη ώρα παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση 8.15 π.μ.. Για αυτό θα υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

? Όποιος μαθητής ή μαθήτρια χρειαστεί να αποχωρήσει από το σχολικό κτίριο κατά τα διάρκεια του προγράμματος, αυτό θα γίνεται σε συνεννόηση με την οικογένεια και με άδεια από τη Διευθύντρια ή σε περίπτωση απουσίας της από τον αναπληρωτή Διευθυντή.

? Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο δεν είναι επιτρεπτή, Πρ. 14/21-04-2016 του ΙΕΠ. Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τα μέσα που διαθέτει το σχολείο. Απώλεια τέτοιας συσκευής δεν είναι ευθύνη του σχολείου.

? Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία, πρέπει να διαφυλάσσεται σε άριστη κατάσταση.

? Το κάπνισμα και το άτμισμα στο χώρο του σχολείου δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν και σχετικές νομοθετικές αποφάσεις, Π.Δ. 104/1979 (Α΄23), αρθ. 27, 88202/25-06-2009 (Β΄1286), 81025/27-8-2013, οι οποίες επισύρουν και κυρώσεις.

? Η ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση θα τίθεται σε συζήτηση από τη στιγμή που συνδέεται με ακραία και προκλητική συμπεριφορά που διαταράσσει το ήπιο παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής κοινότητας.

? Ο αμοιβαίος σεβασμός και η άμιλλα μεταξύ των μαθητών και μαθητριών είναι προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του σχολείου.

? Οι σχολικές επιδόσεις, οι αξίες, οι στάσεις και οι μορφές συμπεριφοράς των μαθητών και των μαθητριών αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από τους εκπαιδευτικούς.

? Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκδρομές, οι γιορτές κ.α.

? Οι μαθητές που προσκαλούν ή ενθαρρύνουν την είσοδο εξωσχολικών ατόμων στο χώρο του σχολείου θα υποστούν ποινές. Το όριο των απουσιών των μαθητών καθορίζεται από του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο παραπάνω κανονισμός συντάχθηκε από τους εκπαιδευτικούς, τη Διευθύντρια του σχολείου και το μαθητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις «Βασικές αρχές Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου θα επιθυμούσαμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α) Απαγορεύεται να απομακρυνθεί μαθητής από την αίθουσα διδασκαλίας του, χωρίς άδεια.

Β) Απαγορεύεται στους μαθητές η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1286 τ. Β΄ 30/06/2009

Γ) Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου κατ' εφαρμογή του Ν. 3868/2010 περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.

Δ) Όλοι οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους χώρους του Σχολείου και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη προκαλεί φθορές. Τέτοιες πράξεις ελέγχονται πειθαρχικά.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. ? Τ.Ε.Ι. θα ενημερωθούν οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου με την έναρξη των μαθημάτων .

Οι γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου, μέσα στον Οκτώβριο, θα ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στο καινούργιο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει ερευνητικές εργασίες και τη σημασία κάποιων βαθμών ως προς την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όσοι γονείς επιθυμούν ιδιαίτερη ενημέρωση γι' αυτό το θέμα, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου.

Οι μαθητές οφείλουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, να δηλώσουν μαθήματα τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές της Β' και Γ' τάξης οφείλουν να επιλέξουν την κατεύθυνση και το μάθημα επιλογής, οι μαθητές της Β' Θεωρητικής πρέπει να επιλέξουν το 3ο μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης (Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και Δίκαιο) και οι μαθητές της Α' τάξεις οφείλουν να επιλέξουν την Α' ξένη γλώσσα. Δυνατότητα αλλαγής υπάρχει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Από αυτά οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε έξι (6) μαθήματα. Τα τέσσερα (4) είναι τα μαθήματα της Κατεύθυνσης, την οποία έχουν επιλέξει, και τα δύο (2) είναι μαθήματα Γενικής Παιδείας. Από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας εξετάζονται υποχρεωτικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» και το δεύτερο το επιλέγουν από τα υπόλοιπα τέσσερα .

Οι μαθητές όλων των Κατευθύνσεων, εάν επιθυμούν, εξετάζονται πανελλαδικά επιπλέον των έξι (6) μαθημάτων και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον το έχουν διδαχθεί.

3. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει το σχολείο και να προσέλθει για να δικαιολογήσει τις απουσίες του μέσα σε 10 ημέρες από την επάνοδο του μαθητή.

Απουσίες έως 2 συνεχόμενες ημέρες και μέχρι 10 ημέρες συνολικά το χρόνο, δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα, ενώ για περισσότερες συνεχόμενες ημέρες και για τις πέραν των 10 ημερών απαιτείται ιατρική βεβαίωση.

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται βάσει του Άρθρου 36 του Π.Δ. 80/03.

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».

Κατ' εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).

7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

Μαθητές, καθηγητές και γονείς πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικά και εποικοδομητικά ώστε τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα.

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

Ο Διευθυντής

Πανταζόπουλος Παναγιώτης