Εργαστήριο Φυσικής

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για το μάθημα αυτό.